top of page

עפ"י חוק הביטוח הלאומי, נקבע כי כל אדם זכאי לקבלת זכויות ומענקים שונים בשל מצב רפואי כזה או אחר, ובכללו - מצבים אורתופדיים. 

בעבור כל בעיה נקבעים אחוזי נכות מסויימים ע"י ועדה רפואית, אליה אתה נדרש להגיע עם חוות דעת רפואית של רופא אורתופד מומחה בתחומו. 

?מהי חשיבותה של חוות הדעת הרפואית

 
חוות דעת רפואית דר אהרון ליברזון.jpg

חוות דעת רפואית

 
 • ע"מ לקבל את מלוא הזכויות המגיעות לך, עליך להגיע לועדה הרפואית של ביטוח לאומי עם חוות דעת של אורתופד מומחה בתחום המבוקש, בה מפורטת הבעיה הרפואית ממנה אתה סובל ואת המגבלות החלות עליך בשל מצבך. 

 • חוות דעת זו היא בעלת חשיבות עליונה ע"מ להשלים את התמונה בעבור חברי הועדה ולהמחיש את הבעיה הרפואית ממנה אתה סובל בצורה המיטבית. 

 • בזכות חוות הדעת הרפואית תוכל להגיע למיצוי הזכויות המגיעות לך על פי דין.  

חוות דעת רפואית משפטית 

 • במקרים בהם קיימת מחלוקת בנוגע לגובה הפיצוי (בד"כ מחלוקת בין עובד למקום העבודה או בין מבוטח לחברת הביטוח), התיק עשוי להגיע לבית המשפט. 

 • כעת על התובע להוכיח כי הנזק שנגרם לו קשור באופן ישיר לאירוע המדובר ולא לאורח חיים כזה או אחר. ע"מ להוכיח מצב זה, עליכם להמציא חוות דעת רפואית משפטית שתינתן ע"י רופא מומחה בתחום המבוקש וכן להצטייד בעורך דין המתמצא בתחום. 

 

?מה צריכה לכלול חוות הדעת הרפואית משפטית

 • חוות הדעת הרפואית משפטית צריכה לכלול את ההיבטים הבאים:

  • סקירה של ההיסטוריה הרפואית של מבקש חוות הדעת

  • סקירת כלל הבדיקות שנעשו לנפגע  

  • הערכה תפקודית קודמת של הנפגע, הערכה עכשווית והערכה עתידית לאור מצבו החדש

  •  ​הערכה בנוגע לטיפולים נוספים שעתיד הנפגע לעבור ע"מ לחזור לתפקוד מלא או חלקי

מתי מומלץ לפנות לקבלת שירות זה?

 
 • במידה וסבלתם מפגיעה גופנית שהובילה לנזק מתמשך וכן במידה והפגיעה הובילה לירידה בהכנסתכם הכספית או גררה נזק נפשי ותפקודי - פנו עוד היום למרפאה של ד"ר אהרון ליברזון, רופא אורתופד מומחה לכף רגל, ע"מ לקבל חוות דעת רפואית מיטבית. 

 • במידה וקיימת מחלוקת ביניכם לבין מקום העבודה שלכם או בין חברת הביטוח בנוגע לגובה הפיצויים הצפוי לכם - פנו אלינו לקבלת חוות דעת רפואית משפטית מפורטת ומעמיקה.  

bottom of page