top of page

אי ספיקה של הגיד הטיביאלי האחורי, הקרויה גם Posterior Tibial Tendon Dysfunction, היא אחת מהבעיות הנפוצות ביותר של כף הרגל והעקב. היא מתרחשת כאשר הגיד הטביאילי האחורי, המחבר בין הרגל התחתונה וכף הרגל, נהיה מודלק או נקרע. כתוצאה מכך, הגיד לא מסוגל לייצב ולתמוך בכף הרגל, דבר המוביל להיווצרות של כף רגל שטוחה (פלאט פוט).

?מה הסימנים והסימפטומים של מצב זה

אי ספיקה של הגיד הטיביאלי האחורי דר אהרו

אי ספיקה של הגיד הטיביאלי האחורי

  • כאב לאורך פנים כף הרגל והקרסול, במסלול מעבר הגיד. 

  • כאב המתגבר בזמן פעילות גופנית. פעילויות עם עצימות גבוהה כמו ריצה יכולות להיות קשות מאוד לביצוע. לחלק מהמטופלים יכול להיות קושי בעמידה או הליכה ממושכות. 

  •  כאב בחלק החיצוני של העקב לאחר היווצרות פלאט פוט, בשל תזוזה של עצם העקב. 

?מהם הגורמים למצב זה

  • חבלה - באזור הרגל התחתונה וכף הרגל, כדוגמת חבלה מנפילה, עלולה להוביל לקרע ודלקת של הגיד הטיביאלי האחורי.

  • שימוש יתר - בעיקר באנשים המשחקים טניס, כדורסל או כדורגל. במקרה זה הפגיעה היא מתמשכת.

  • גורמי סיכון - גיל מעל 40, יתר לחץ דם, סכרת והשמנת יתר. 

?מהו הטיפול במצב זה

  • טיפול לא ניתוחי - שימוש במדרסים וציוד אורתופדי תומך. 

  • ניתוח - הסרת הרקמה הדלקתית באופן ניתוחי, או תיקון קרע קטן במידה ומתאפשר. 

מתי עליך לפנות לרופא?

  • בכל מצב של כאב בצד כף הרגל והעקב או שינוי במבנה כף הרגל או בצורת ההליכה, בעיקר לאחר חבלה ואצל אנשים בעלי סיכון מוגבר, מומלץ להגיע להייעצות במרפתאנו, ד"ר אהרון ליברזון. 

bottom of page